SHOP

Betingelser og vilkår

Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Jytte Demuth Boligindretning AS afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Jytte Demuth Boligindretning AS" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Jytte Demuth Boligindretning AS oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Jytte Demuth Boligindretning AS via cd@jyttedemuth.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Jytte Demuth Boligindretning AS er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at afgive tilbud.
Købers bestilling af varer fra Jytte Demuth Boligindretning AS udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Jytte Demuth Boligindretning AS om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Jytte Demuth Boligindretning AS er først indgået, når Jytte Demuth Boligindretning AS ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Jytte Demuth Boligindretning AS , Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Jytte Demuth Boligindretning AS yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Jytte Demuth Boligindretning AS i forbindelse med reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Jytte Demuth Boligindretning AS inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Jytte Demuth Boligindretning AS har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Jytte Demuth Boligindretning AS's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Jytte Demuth Boligindretning AS.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Jytte Demuth Boligindretning AS's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Jytte Demuth Boligindretning AS afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden Jytte Demuth Boligindretning AS, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Jytte Demuth Boligindretning AS det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris inkl. forsendelsesomkostninger. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder. Der er 14 dages returret på gavekort. Restværdi af gavekort kan brugeren forlange tilbage senest 1 år efter gavekortets udløb.

Varer returneres til :

Jytte Demuth Boligindretning A/S

Strandvejen 203

2900 Hellerup

 

Forbehold for ændringer:
Jytte Demuth Boligindretning AS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 30 dage.

Misbrug:
Misbrug af Jytte Demuth Boligindretning AS medføre til politianmeldelse.

Kontaktinformationer :

Jytte Demuth Boligindretning A/S

Strandvejen 203

2900 Hellerup

Telefon : 39 62 23 02

Fax : 39 62 23 14

E-mail : cd@jyttedemuth.dk

CVR. 27431348

 

Links:
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation